Player Rankings - November 2020
# Login name
Solved Puzzles
Easy Med. Hard V.Hard
Score Last played
1    
TurkeyMazi       
399 3200 Nov 25, 2020
2    
Italyluigi       
400 3200 Nov 25, 2020
3    
Germanyhapedi60       
400 3200 Nov 25, 2020
4    
United States (USA)OldBear       
400 3200 Nov 25, 2020
5    
Francenordevan1       
400 3200 Nov 25, 2020
6    
Romaniabertone       
400 3200 Nov 25, 2020
7    
*** Not defined ***branko5       
400 3200 Nov 25, 2020
8    
United States (USA)donduit       
400 3200 Nov 25, 2020
9    
IndonesiaArsyad       
400 3200 Nov 25, 2020
10    
Malaysiahplooi       
400 3200 Nov 25, 2020
11    
Netherlands Antillesfarout       
400 3200 Nov 25, 2020
12    
Indiaakash19       
399 3200 Nov 25, 2020
13    
AlbaniaBeni1234       
400 3200 Nov 25, 2020
14    
CanadaJeanreg       
400 3200 Nov 25, 2020
15    
United States (USA)xsjunkie       
398 3200 Nov 25, 2020
16    
Romaniatiberius       
400 3200 Nov 25, 2020
17    
SingaporePhingme       
400 3200 Nov 25, 2020
18    
Korea, Republic ofasparkkim       
400 3200 Nov 25, 2020
19    
Romaniabodeav       
400 3200 Nov 25, 2020
20    
Argentinaroqueja       
400 3200 Nov 25, 2020
21    
Romaniaronnin       
397 3200 Nov 25, 2020
22    
Malaysiaslchew       
397 3200 Nov 25, 2020
23    
Australiawagdyss       
397 3200 Nov 25, 2020
24    
SingaporeSimonez       
400 3200 Nov 25, 2020
25    
Romaniaipgabriel       
400 3200 Nov 25, 2020