Daily Player Rankings - November 2019
#
Login name
Number of
games
 Score
Last played
1   
UkraineGa11ia       
12 23 Nov 12, 2019
2   
Croatiavbiga       
12 23 Nov 12, 2019
3   
United Kingdom (UK)ManMountain       
12 23 Nov 12, 2019
4   
Turkeyckayaoglu       
12 23 Nov 12, 2019
5   
Australia1Jayne       
12 23 Nov 12, 2019
6   
AustraliaTheoS       
12 23 Nov 12, 2019
7   
United States (USA)schoolboy       
12 23 Nov 12, 2019
8   
Romaniaelenica       
12 23 Nov 12, 2019
9   
CroatiaRIS1970       
12 23 Nov 12, 2019
10   
United Kingdom (UK)PatsyC       
12 23 Nov 12, 2019
11   
Brazilpcbouhid       
12 23 Nov 12, 2019
12   
Belgiumsuperderfla       
12 23 Nov 12, 2019
13   
Czech Republichonza50       
12 23 Nov 12, 2019
14   
NorwayOslo_Lily       
12 23 Nov 12, 2019
15   
Italypapero59       
12 23 Nov 12, 2019
16   
Hungarykarikot       
12 23 Nov 12, 2019
17   
Australiahaciakgol       
12 23 Nov 12, 2019
18   
United Kingdom (UK)sralex       
12 23 Nov 12, 2019
19   
United States (USA)barney7003       
12 23 Nov 12, 2019
20   
PolandDosia49       
12 23 Nov 12, 2019
21   
JapanKIM0714       
12 23 Nov 12, 2019
22   
SerbiaLemikec       
12 23 Nov 12, 2019
23   
SloveniaMiranT       
12 23 Nov 12, 2019
24   
Indiaksugavanam       
12 23 Nov 12, 2019
25   
Bulgariaelrod       
12 23 Nov 12, 2019