Player Rankings - November 2017
# Login name
Solved Puzzles
Easy Med. Hard V.Hard
Score Last played
1    
Macedoniamacedonia       
26 13 259 2176 Nov 17, 2017
2    
Viet Nam (Vietnam)dungdang       
271 2176 Nov 17, 2017
3    
Taiwandominic_nieh       
272 2176 Nov 17, 2017
4    
Australiawagdyss       
271 2176 Nov 17, 2017
5    
Egyptadelsam       
272 2176 Nov 17, 2017
6    
Australiamonifa13       
272 2176 Nov 17, 2017
7    
Hong KongThomsonsuper       
272 2176 Nov 17, 2017
8    
Bulgarianrajkov       
272 2176 Nov 17, 2017
9    
TurkeyYAvci       
272 2176 Nov 17, 2017
10    
Viet Nam (Vietnam)trantanloi       
272 2176 Nov 17, 2017
11    
Viet Nam (Vietnam)hungdat68       
272 2176 Nov 17, 2017
12    
Malaysiahplooi       
272 2176 Nov 17, 2017
13    
Malaysiadinazman53       
272 2176 Nov 17, 2017
14    
Romaniabodeav       
271 2176 Nov 17, 2017
15    
Turkeyavare       
272 2176 Nov 17, 2017
16    
Indiarajivchawla       
270 2176 Nov 17, 2017
17    
RomaniaTSDolby       
272 2176 Nov 17, 2017
18    
SingaporePhingme       
272 2176 Nov 17, 2017
19    
Brazilxjaime       
272 2176 Nov 17, 2017
20    
Sudanezo1048       
272 2176 Nov 17, 2017
21    
Romaniaipgabriel       
272 2176 Nov 17, 2017
22    
Viet Nam (Vietnam)jbnguyen       
272 2176 Nov 17, 2017
23    
*** Not defined ***Romuald1       
272 2176 Nov 17, 2017
24    
Algeriaamel       
25 265 2176 Nov 17, 2017
25    
United Kingdom (UK)frank44m       
272 2176 Nov 17, 2017